Tin tứcBig Update Tháng 10 - Nhẫn Giả Trở Lại

Big Update Tháng 10 - Nhẫn Giả Trở Lại

05/10

Tiếp bước các Nin-da-cơ, Tiểu Thanh xin gửi đến nội dung bản cập nhật tháng 10!

I. Cập nhật 2 Class Mới

1. Fukiya (Tiêu Khí - Xạ Chiến - Charka)

2. Katar (Móng Vuốt - Cận Chiến - Sức Mạnh)

II. Tính Năng, Sự Kiện

1. Tính năng Trục Luyện

- Bản đồ mới: Học Viện Kuraisono

- Gặp NPC Shina để tiến hành Thăng Cấp Trang Bị +14 trở lên

 • Yêu cầu Trang Bị: Trang Bị cường hóa +14 trở lên
 • Nguyên liệu Thăng Cấp: Nguyệt Tinh Thạch
 • Thu thập nguyên liệu: Lật Thẻ, Học Viện Cổ
 • Số lượng mỗi lần thăng cấp: Nguyệt Tinh Thạch x15

- Sau khi Thăng Cấp thành công (Tỷ lệ 100%) sẽ nhận thêm 2 Thuộc Tính Đặc Biệt (Cố định với mỗi vị trí trang bị)

- Sau khi Thăng Cấp thành công, có thể tiến hành Trục Luyện lần lượt từng tầng (Sơ -> Trung -> Cao) để tăng chỉ số Thuộc Tính đã nhận được

 • Mỗi tầng Trục Luyện có 3 cấp (Sơ 3 cấp, Trung 3 cấp, Cao 3 cấp)
 • Nguyên liệu Trục Luyện: Quyển Trục Sơ/Trung/Cao Cấp và Xu
 • Số lượng Quyển Trục Sơ Cấp cần để tăng cho mỗi tầng Sơ Cấp:  9 / 18 / 27
 • Số lượng Quyển Trục Trung Cấp cần để tăng cho mỗi tầng Trung Cấp:  7 / 14 / 21
 • Số lượng Quyển Trục Cao Cấp cần để tăng cho mỗi tầng Cao Cấp:  4 / 8 / 12

Lưu ý: Trục Luyện có tỷ lệ thất bại (Tỷ lệ là cố định ở mỗi cấp Trục Luyện)

2. Sự kiện mới

- Sự kiện Nhẫn Giả Trở Lại (Đăng Nhập Nhận Quà)

 • Điều kiện nhận thưởng: Nin-da-cơ đã offline không vào game trước 15/9
 • Cách nhận thưởng: Đăng nhập vào game và nhận qua thư ingame
 • Phần thưởng: Tọa Kỵ-Xích Nhãn Thần Trư x1, Rương Thời Trang x3, Đá Cường Hóa lv.10 x5, Yên x30 triệu

- Sự kiện Đua TOP mừng Server mới S5 - Kuraisono

- Mở thêm thời Trang Midautumin, Tọa Kỵ Thần Thố

BQT GIA TỘC HUYỀN THOẠI

THÂN GỬI~

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ