Sự kiện[SỰ KIỆN] CHINH PHỤC TOP XU GIA TỘC - NHẬN KỈ NIỆM CHƯƠNG

[SỰ KIỆN] CHINH PHỤC TOP XU GIA TỘC - NHẬN KỈ NIỆM CHƯƠNG

07/01

CHINH PHỤC TOP XU GIA TỘC - NHẬN KỈ NIỆM CHƯƠNG

Các Chiến Binh thân mến,

BQT Gia Tộc Huyền Thoại xin gửi tới các Chiến Binh sự kiện Chinh Phục Top Xu Gia Tộc - Nhận Kỉ Niệm Chương cùng rất nhiều phần thưởng ingame giá trị như sau:

1, Thời Gian: 12/01 - 10/02

2, Phạm Vi: All server

3, Nội Dung :
- Trong thời gian sự kiện, các gia tộc tham gia đua TOP xu gia tộc liên server (tất cả các server)
- Sự kiện kết thúc vào 23h59p ngày thứ 25 từ lúc ra mắt Game, Gia Tộc đạt TOP yêu cầu toàn bộ thành viên gia tộc sẽ nhận được thưởng
- Thành viên gia tộc nhận được thưởng bao gồm các thành viên tham gia vào gia tộc trước 5 ngày tính đến ngày tổng kết sự kiện ( tức là ngày thứ 25 từ lúc ra mắt game)

  • Điều Kiện:

- Đạt Top yêu cầu

4, Phần Thưởng:

- TOP 1:

+ Bang chủ nhận: 1 Kỷ niệm chương
+ Cả bang nhận: Trang bị cường hóa +12 khóa (Thanh Đồng Bảo Rương), Danh hiệu Gia Tộc Truyền Thuyết, Đá cường hóa 8 *3 Khóa, 3 triệu Yên

- TOP 2: 

+ Bang chủ nhận: 1 Kỷ niệm chương
+ Cả bang nhận: Trang bị cường hóa +12 khóa (Thanh Đồng Bảo Rương) ,Đá cường hóa 8 *2 Khóa, 2 triệu Yên

- TOP 3: 

+ Bang chủ nhận: 1 Kỷ niệm chương
+ Cả bang nhận: Đá cường hóa 8 *2 Khóa, 2 triệu Yên

* Lưu Ý:

- Trường hợp có 2 Gia Tộc bằng xu sẽ xét theo thời gian, Gia Tộc đạt trước sẽ được xét nhận giải.
- Phần thưởng BQT sẽ kiểm tra tổng kết và gửi về thư Ingame chậm nhất sau 7 ngày kết thúc sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

 

BQT Gia Tộc Huyền Thoại

Trân Trọng.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ